Ülkemizde’de hasta muayenesinde sıklıkla kullanılan ultrasonografinin yardımı ile artık böbrek kanseri çok erken dönemde tespit edilebilmektedir. Prof. Dr. Tibet Erdoğru, erken teşhis edilmiş böbrek kanserlerinde sadece kanserli tümörün çıkartılarak geride kalan sağlam böbreğin tümüyle korunduğu Parsiyel Nefrektomi ameliyatı hakkında verdiği bilgide, bunun ancak erken teşhis edilen tümörlerde mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Böbrek kanserlerinin %85’i böbreğin et kısmı olan “korteks” bölümünden (Şekil-1) çıkan Adenokanser tipidir.

parsiyelAmerika’da 2016 da 63.000 yeni böbrek kanseri vakası tespit edilmesi beklenmektedir. 2013 yılında ABD’de toplam 390.000 kişi böbrek kanseri tedavi olmuş ya da olmamış şekilde yaşamaktadır.

Böbrek kanserinde klinik belirtiler
İdrarda kanama
Kilo kaybı
Karında ele gelen kitle şeklinde iken, günümüzde sıklıkla ultrasonografi nedeniyle erken teşhis edildiğinden artık bu belirtiler çok nadir gözükmektedir.

Böbrek kanserinde böbreğin sağlam kısmını kurtararak kanser tedavisi sağlayan Robotik / Laparoskopik Böbreğin Kısmi (Parsiyel) alınması artık günümüzde 5-6 cm çapındaki böbrek kanserlerinde dahi rahatlıkla uygulanabilmektedir. Buradaki en önemli noktanın ameliyat öncesi o hastadaki böbrek anatomisi ve tümör ilişkisi, böbreğin atar ve toplardamar ile böbrek havuzunun kitle (tümör) ile ilişkisinin cerrah tarafından detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tibet Erdoğru, bu çalışmanın böbreğin en kısa sürede kansız bırakılarak tümörün sağlıklı şekilde çıkartılmasını sağlayacağını belirtmiştir.

Laparoskopik ya da Robotik cerrahi ile sadece 3 ya da 4 delikten girerek gerçekleştirilen bu Parsiyel Nefrektomi’de kanser kontrolünde açık cerrahi ile hiç bir fark yokken, çok hızlı iyileşme ve kanama riskinin daha az olduğu gösterilmiştir. Ameliyat sonrasında ağrı en az düzeyde olup, hastalar çok kısa zamanda rutin yaşamlarına dönebilme fırsatına sahiptirler.

Böbrek kanserinin tedavisinde maalesef tek seçenek cerrahi olup, günümüz Üroloji Klinik (ÜroKlinik) pratiğinde erken ve göreceli ufak tümör çaplarında (5 cm ve altı) Parsiyel Nefrektomi tekniği ile en az kanama ve en yüksek kanser kontrolü ile 10 yıllık sürede %96 tedavi edilebilmektedir. Robotik ve Laparoskopik cerrahideki 15 kat büyük büyütme ve enstrümanların hızlı ve kontrollü kullanımı ile cerrahi 2 saat içinde kanamasız ve hızlı iyileşmesini sağlayacak nitelikte yapılmaktadır.

Patolojik değerlendirme sonucuna göre takip protokolünü belirlemekte fayda varken, özellikle cerrahi sınırda tümör olmaması ve pelvis bölgesindeki yağ yapıların sirayet etmemiş olması çok önemli onkolojik avantajlar ve kansersiz yaşam olasılığında artış sağlamaktadır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

BÖBREK KANSERİ NEDİR?